Osmanlı Tarihinden ilginç bilgiler

Osmanlı imparatorluğu zamanında hayat nasıldı?

Halk ne tarz bir yaşam yaşardı?

İşte, tarihten bilgiler ;

Osmanlı imparatorluğu, kuruluşundan sonuna kadar, geçen sürede 192 defa savaş yapmıştır. Bu savaşların 26’sını kaybetmiş, 11’inde netice alamamış ve 155’ini kazanmıştır.

osmanli_tarihinde_ilginc_1

Kanuni devrinde, Alvaryo Gritti adında Venedik elçisinin Taksim tarafında bir sarayı vardı. Kendisine yazılan tüm resmi evraklarda Beyoğlu diye hitap kullanılırdı. Bugünkü Beyoğlu ismi ondan gelmektedir.

pera-beyoglu-2

İstanbul’da, Sürücü beygirleri bulunurdu. Sürücüler beygirlere binince, müşterilerin arkasından koşarak giderlerdi. Bunlar toplu halde Eminönü’nde olurlardı.

surucu_beygir

Osmanlı sarayının buzu, Keşiş dağından (Uludağ) getirilirdi. Buz için hususi kayıtlar tutulurdu. Sultanlara ve kadınefendilere günde ikişer okka buz tayin edilmiştir.

kesis_dagi

Fatih cami, Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı cami değildir. Zelzeleden yıkılan caminin yerine,3. Mustafa’nın inşa ettirdiği camidir.

fatih

Yıldırım Beyazıt Bursa’da Ulucami’yi yaptırınca, Emir Sultan’ı yanına alarak fikrini sormuştur. Emir Sultan ;

Güzel fakat dört köşesinde meyhane eksik deyince Beyazıt içkiye veda etmiştir.

Tarihte ilk içki içen padişah, Beyazıt’tır.

beyazid

  1. Selim’in tahtan indirilmesine sebep olan Aygır İmam, bir oturuşta 1 okka pastırmaya 40 yumurta kırmış ve yemiştir. Yemekten hemen sonra mide fesadından ölmüştür.

aygirimam

Eskiden, kadınlar hamama bütün mücevherlerini takıp giderlerdi. Yıkanırken, mücevherleri kabak şeklinde gümüş çemberli çekmecelere koyarak yanlarına alırlardı. Bu bir statü sembolü kabul edilirdi.

Osmanlı-Hamamı

Kanuni zamanında 80 yaşında olan Kemankeş Mirialem Ahmet Ağa, bir iddia üzerine Çarşıkapısı’nın zincirlerine asılmış, bacaklarını da bindiği ata sıkıştırmış ve bu halde atı ile birlikte kendisini havaya kaldırmıştır. O dönemin en kuvvetli kişisi olarak kabul edilmektedir.

Ahmed-Ağa

Osmanlı padişahları eğlenecekleri cariyeyi görüp seçmeleri için, cariyelerin bulunduğu daireye gider, sıra halinde dizilenlerin önünden geçerken, beğendikleri olursa elindeki mendili üzerine atarlardı. O cariye de padişahın huzurunda diz çöker, mendili öper ve koynuna koyardı. İşte, buna mendil atma töreni denirdi.

cariye

 
Bir Cevap Yazın